Pracę w laboratorium może ułatwić cieplarka laboratoryjna.